Dodatkowe parametry kabli kontrolno-pomiarowych Bitner

Kable kontrolno-pomiarowe, które można znaleźć w ofercie sklepu Bitner, są powszechnie wykorzystywane przez osoby prywatne oraz na cele związane z działalnością przedsiębiorstw. Na jakie dodatkowe parametry warto zwrócić uwagę w przypadku okablowania kontrolno-pomiarowego? Przeczytaj poniższy tekst, by poznać odpowiedź na to pytanie.

Na jakie parametry dodatkowe warto zwrócić uwagę podczas wyboru?

Okablowanie kontrolno-pomiarowe jest wykorzystywane w różnego rodzaju systemach sterowania, w tym np. w układach klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych, elektrycznych bramach wjazdowych itp.

Wśród kluczowych czynników, na które zdecydowanie należy zwracać uwagę podczas zakupu, są się przede wszystkim takie parametry jak:

  • normy i standardy jakości,
  • zakres temperatur, w jakich może być montowany i używany dany rodzaj okablowania,
  • odporność na rozprzestrzenianie się ognia (palność).

Normy i standardy jakości

Jeszcze przed zakupem należy sprawdzić, czy dany kabel spełnia normy i standardy jakości. Przykładowe normy, jakie możemy spotkać to, na przykład:

  • PN-EN 60811-404 — odporność na działanie oleju mineralnego,
  • PN-EN 60332-1-2 — odporność na rozprzestrzenianie się ognia.

Gdzie znaleźć informacje na ten temat? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: niezbędne dane znajdują się karcie katalogowej produktu, a także w jego Deklaracji Zgodności UE (EU Declaration of Conformity).

Zakres temperatur, w jakich może być montowany i używany dany rodzaj okablowania

Jest to bez wątpienia jeden z najważniejszych parametrów, który należy wziąć pod uwagę podczas wyboru okablowania kontrolno-pomiarowego. Wykorzystanie kabli w środowisku, w którym panuje temperatura wyższa lub niższa niż zalecany przedział, może okazać się zgubna w skutkach. Warto przy tym pamiętać, że nawet krótkie okresy nieodpowiedniej temperatury mogą doprowadzić np. do popękania okablowania i konieczności przeprowadzenia prac konserwujących.

Jeśli chodzi o temperaturę otoczenia, to zazwyczaj wyróżnia odrębne przedziały dla:

  • montażu okablowania — czasem zalecenia różnią się znacznie dla poszczególnych kabli,
  • codziennej eksploatacji kabli w instalacjach stałych — w tym przypadku zalecane temperatury zawierają się najczęściej w zakresie od -40 do nawet 80 stopni w skali Celsjusza,
  • wykorzystania okablowania w instalacji ruchomej: od -5 (w niektórych wersjach jest to nawet -30) do 80 stopni w skali Celsjusza,

Informacje na temat bezpiecznych przedziałów temperatury można najczęściej znaleźć na opakowaniu.

Odporność na rozprzestrzenianie się ognia (palność)

Last but not least, należy sprawdzić, czy dane okablowanie charakteryzuje się odpornością na rozprzestrzenianie ognia — parametr ten to tzw. palność. Informacje na ten temat można z łatwością znaleźć w Deklaracji Zgodności UE. Zazwyczaj podana jest norma jakości, która potwierdza, że kabel cechuje się ochroną w tym zakresie.