O kablach Profinet – standard sieci przemysłowych.

Budowa sieci komunikacyjnej w obiektach przemysłowych to szczególne wyzwanie. Interferencja fal elektromagnetycznych, zwiększone ryzyko wystąpienia zakłóceń, a także pojawienie się oddziaływań fizycznych (w tym drgań), wiążą się z koniecznością stosowania przewodów o specjalnej konstrukcji.

Kable do Profinet — kable do specjalnych zastosowań

Zacznijmy od tego, że kable służące do komunikacji w obiektach przemysłowych, muszą być przede wszystkim odporne na duże różnice temperatur. Jeśli np. w hali znajduje się chłodnia, to tuż obok najprawdopodobniej mieści się sprężarka, która emituje ciepło. Dlatego kable do Profinet muszą wyróżniać się przede wszystkim dużą odpornością na znaczne różnice temperatur. W rzeczywistości mogą one znieść od – 40 stopni Celsjusza, do aż 80 stopni Celsjusza. Na działanie kabla ma też wpływ rozbudowane środowisko zmiennych pól elektromagnetycznych, które są generowane przez pracujące w hali urządzenia. Z tego powodu kabel ma dość diamagnetyczną strukturę: składa się z czterożyłowego rdzenia, wokół którego znajduje się trójstopniowa izolacja z PE, PVC i folii.

Kable Profinet — zastosowanie

Kable do Profinet nieprzypadkowo są wykorzystywane jako przewody transmisyjne. Charakteryzują się bardzo niską rezystancją pętli żył, której wartość osiąga około 115 – 120 Ohm na jeden kilometr. Oznacza to, że wewnątrz budynku tłumienie sygnałów tak wysokiej, jak i niskiej częstotliwości jest bardzo małe, co przedkłada się na niezawodność i jakość transmitowanych danych. Warto też dodać, że dokładne napięcie znamionowe przewodu nie jest określone. Niemniej w związku z tym, że na przewodzie wykonano próbę napięciową 2 kV, można oceniać, że można nim przesłać sygnał elektryczny o napięciu co najmniej 1000 V.

Kable Profinet — słów kilka o budowie

Wewnętrzna struktura kabli transmisyjnych została zaprojektowana tak, aby można było za ich pomocą przesyłać sygnały o dużych częstotliwościach. Centralną część kabla stanowią najczęściej 4 splecione ze sobą żyły miedziane, które znajdują się wewnątrz izolacji składającej się z trzech warstw:

  • wewnętrznej izolacji wykonanej ze specjalnego tworzywa PE, które chroni przewody przed uszkodzeniem mechanicznym i przetarciem, a także środowisko zewnętrzne przed przebiciem elektrycznym,
  • ekranu, czyli pokrytej warstwą aluminium taśmy poliestrowej i oplotu z drutu miedzianego, które zapewniają pełną ochronę przed polem elektromagnetycznym generowanym przez zmienne sygnały elektryczne płynące wewnątrz kabla,
  • powłoki zewnętrznej, wykonanej z tworzywa sztucznego PVC odpornego na działanie olejów, smarów, a także nierozprzestrzeniającego płomienia.

Kabel Profinet a bezpieczeństwo użytkownika

Kable Profinet pokryte są specjalną warstwą ochronną, która ogranicza ryzyko transmisji płomienia. Co więcej, paląca się powłoka sama gaśnie i to nawet w przypadku pojawienia się bardzo wysokich temperatur otoczenia. Warto też dodać, że charakteryzuje się ona bardzo dużą elastycznością. Dzięki temu kabel wyróżnia się niewielkim promieniem gięcia (na stałe), którego wartość to zaledwie sześciokrotność średnicy kabla. Należy jednocześnie pamiętać, że minimalna temperatura montażu kabla to aż – 10 stopni Celsjusza. Świadczy to o bardzo niskiej rozszerzalności temperaturowej jego poszczególnych warstw izolacyjnych. Montaż w niższej temperaturze mógłby bowiem doprowadzić do jego fizycznego uszkodzenia.

Reasumując, kabel transmisyjny Profinet spełnia wszystkie założenia dobrej instalacji transmitującej dane w warunkach przemysłowych. Montaż kabla zgodnie z zaleceniami producenta pozwoli na długie i bezawaryjne sterowanie elementami zakładowej infrastruktury.