Charakterystyka kabli do sieci przemysłowych ProfiBus

Odpowiednio dobrane kable do magistrali ProfiBus zapewniają sprawne działanie aparatury przemysłowej. Wysokiej jakości urządzenia tego typu oferuje między innymi przedsiębiorstwo Bitner.

Kable BiT L2 US – informacje podstawowe

Tego typu okablowanie służy do transmisji danych cyfrowych oraz analogowych. Może ono zostać wykorzystane do pracy w szerokim zakresie temperatur (od -40 do 80 stopni w skali Celsjusza). Są one wykonane z żył miedzianych jednodrutowych o grubości 0,64 mm; izolacja jest przygotowana na bazie polietylenu spienionego oraz litego. Są to kable ekranowane (ekran wykonany jest z laminowanej folii metalowej).

Kable do sieci przemysłowych – jakie jest zastosowanie tego typu rozwiązań?

Zaletą kabli przemysłowych do magistrali jest bez wątpienia możliwość ich szerokiego zastosowania. Taki stan rzeczy wynika między innymi stąd, iż mogą być one rozmieszczane podtynkowo lub nadtynkowo. Spiszą się one zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i miejscach cechujących się wysokim poziomem wilgoci. Nie stoi na przeszkodzie umieszczanie kabli typu L2-BUS Standard 485 w różnego rodzaju korytkach czy kanałach kablowych.

Last but not least, kable do sieci przemysłowych typu L2-BUS według standardu 485 charakteryzują się – dzięki swojej budowie – odpornością na zewnętrzne zakłócenia typu elektromagnetycznego. Wszystkie te czynniki sprawiają, okablowanie L2-BUS zapewnia ciągłość transmisji danych przy jednoczesnej wysokiej jakości połączenia.

Ostatnie lata pokazują, że tego typu okablowanie jest wykorzystywane w celu zapewnienia pracy aparatury sygnalizacyjno-sterującej w takich miejscach jak na przykład:

  • obiekty przemysłowe,
  • inteligentne domy (z ang. smart home).

Kable te montuje się w celu zapewnienia pracy systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, kontroli dostępu czy regulacji oświetlenia w budynku.

Okablowanie typu L2-BUS 485 jest przeznaczone przede wszystkim do układania wewnątrz pomieszczeń (są to tzw. kable wnętrzowe). Podczas montażu trzeba mieć na uwadze, że minimalna wymagalna temperatura montażu to -5 stopni w skali Celsjusza. Niezastosowanie się do tej normy może doprowadzić – w skrajnych sytuacjach – nawet do zniszczenia przewodu.

Kable do sieci przemysłowych ProfiBus a zgodność z międzynarodowymi standardami i normami jakości

Kable do magistrali przemysłowych ProfiBus gwarantują bezpieczeństwa podczas codziennego użytkowania. Są one przygotowywane w oparciu o międzynarodowe normy i standardy jakości. Należą do nich:

  • zharmonizowana norma PN-EN 60332-1-2 (bezpieczeństwo przeciwpożarowe w zakresie odporności przewodów na rozprzestrzenianie się ognia) oraz EN 50575:2014/A1:2016.
  • standard ZN-CB-12:2002;
  • dyrektywa unijna LVD 2014/35/UE;
  • PN-EN 50575 (CPR);
  • międzynarodowe standardy jakości: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.